FORGOT YOUR DETAILS?

Kalite Politikası

Avrupa birliği Fiziksel aktivite rehberinde bulunan ilkelerde yer alan Sosyal içermenin, fırsat eşitliğin ve fiziksel aktivitelerin sağlığa olumlu etkisinin görünürlüğünü ve bilincini arttırmak fiziksel aktivitelere katılımın arttırmak amacıyla; Yaptığımız iş uluslararası yenilikçi anlayışla standart, ölçülebilir, sonuç ve süreç odaklı tamamen herkese ve her bireye spor ilkesiyle yapılmaktadır.

TOP